ASTMF1959 ve IEC 61482-1-2 Nedir?

ASTMF1959 ve IEC 61482-1-2 Nedir?

Kişisel koruyucu donanımın seçimi ve tedariği iş güvenliği yasalarına göre işverenin ana sorumluluklarından birisidir. Avrupa’ da üretilen ve piyasaya sürülen bütün KKD’ ler Avrupa Birliği KKD tüzüğüne uygun olmalıdır. KKD’ nin ölümcül ve ağır yaralanmalara karşı koruma sağladığı, akredite bir kurum tarafından onaylanmalıdır.

Bir KKD’ nin, ark flaşının termik etkilerine karşı koruma sağladığının sertifikalandırılması sürecinde, uluslararası alanda kabul gören aşağıdaki test metodlarından faydalanılır:

  • ASTM F1959 veya IEC/EN 61482-1-1 (Açık Ark Testi)
  • IEC/EN 61482-1-2 (Kutu Testi)

ASTM F1959 Amerika’ da geliştirilmiştir. IEC 61482-1-1 Metod A ile yıkama ön koşulları dışında aynıdır. Bu test kapsamında materyalin veya materyal kombinasyonlarının ark değerleri hesaplanır. Numuneler 300 mm mesafeden 8 kA’ e maruz bırakılır. Test çerçevesinde tespit edilen ark termik performans değerinin (ATPV) aşılması halinde KKD’ nin kullanıcıyı ikinci derece yanıktan koruyamayacağı termik enerji değeri cal/cm2 cinsinden gösterilir. NFPA 70E standardına göre elde edilen bu ATPV değerleri değişik risk gruplarına (HRC) ayrılır.

ASTM F1959’ a göre kumaş ve giysilerin ark testi için ekipman kurulumu

IEC/EN 61482-1-2 (Kutu testi) Avrupa’ da yaygın olarak kullanılmaktadır, ark değeri (ATPV) belirtmez. Bunun yerine ürünler klas 1 ve klas 2 olarak sınıflandırılır. Numuneler 300 mm mesafeden, klas 1 (158 kJ) için 4 kA’ e, klas 2 (318 kJ) için 7 kA’ e 0.5 saniye boyunca maruz bırakılır. Bu kilojül değerleri laboratuvar ortamında oluşturulan ark flaşının şiddetini tanımlar. Kutu testinden başarıyla geçmiş KKD’ nin yukardaki kilojül değerleri aşılmaması halinde ikinci derece yanıkları engelleyeceği kanıtlanmıştır.

IEC/EN 61482-1-2’ ye göre kutu test kurulumu

Bu iki test metodunun sonuçları birbiriyle karşılaştırılamayacağı gibi değerleri matematiksel olarak eşleştirecek bir formül de bulunmamaktadır. İki testin kurulumunda oluşturulan ve iletilen termik enerjiler birbirinden farklıdır.

ASTMF1959 ve IEC 61482-1-2 Nedir?
Başa dön